Miről szól a projekt?

Az Újratervezés programot azért indítottuk, mert felismertük, hogy az életünkben jelentkező hiányok pl.: munkahely, jövedelem, egészséges környezet, stb. egymással is összefüggésben vannak, és egyenesen következnek a mai gazdasági szerkezetből. Hiszünk abban, hogy ha átalakítjuk a gazdaság szerkezetét, és létre tudunk hozni egy helyi erőforrásokra alapozott gazdasági szerkezetet, akkor az előbbi hiányok nem fognak kialakulni, illetve lesz erőnk a kialakult helyzetet orvosolni.

Register to read more...

Az IRE bemutatása

Az Inspi-Ráció a fenntartható fejlődés társadalmi feltételeinek megteremtéséért dolgozik. Legfontosabb célunk a helyi, alulról szerveződő közösségek és ezek hálózatainak segítése, fejlesztése annak érdekében, hogy egy önszerveződő, tudatos, érdekeit érvényesíteni tudó, együttműködő, sokszínű civil társadalom alakuljon ki.
Mindezt a szervezetfejlesztés és közösségfejlesztés, módszereivel, együttműködés és képzések szervezésével valósítjuk meg.

Register to read more...

A projekt céljai

Környezeti célok:

  • Hulladékcsökkentés
  • Energiafelhasználás csökkentés
  • Környezetszennyező vegyi anyagok felhasználásának a csökkentése
  • Biológiai sokféleség megőrzés
  • A talaj termőképességének a megőrzése

Register to read more...

Hogyan támogathatja munkánkat?

Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának az elindított kezdeményezéshez, akár a tevékenységeinkbe önkéntesként bekapcsolódva, akár lehetőségeikhez mérten egyéb támogatás formájában.

Miért fontos az Önök támogatása?

Mert ez egy most születő kezdeményezés, és minden újszülöttet addig segíteni kell, amíg elég erős nem lesz arra, hogy a saját lábán megállja a helyét, majd önmaga is támogatóvá fog válni.

Register to read more...