Miről szól a projekt?

Az Újratervezés programot azért indítottuk, mert felismertük, hogy az életünkben jelentkező hiányok pl.: munkahely, jövedelem, egészséges környezet, stb. egymással is összefüggésben vannak, és egyenesen következnek a mai gazdasági szerkezetből. Hiszünk abban, hogy ha átalakítjuk a gazdaság szerkezetét, és létre tudunk hozni egy helyi erőforrásokra alapozott gazdasági szerkezetet, akkor az előbbi hiányok nem fognak kialakulni, illetve lesz erőnk a kialakult helyzetet orvosolni.

Tudjuk, hogy csak gyakorlati munkán alapuló tanulási folyamattal lehet a célokat elérni.

Tudjuk, hogy csak közösségi összefogással lehet a mai társadalmi nehézségeken túljutni.

Tudjuk, hogy az új utakon való haladás nehéz lehet, de a felfedezés öröme ezért a nehézségért kárpótol.

Tudjuk, hogy mi magunknak kell kézbe venni a saját életünk irányítását

Tudjuk, hogy sokat kell ezért tanulni, és ezt a tanulási folyamatot élvezetessé kell tenni, mert mi emberek szeretünk élvezettel tanulni, de nem szeretjük a száraz, unalmas magolást.

A programunk fő tevékenységi csoportjai:

  • Középiskolai előadások. A régió 50 iskolájában tervezzünk előadásokat megvalósítani. Ezeken keresztül szeretnénk bemutatni a diákoknak, hogy a helyi élelmiszer-termelés, és helyi élelmiszer- fogyasztás milyen hatással van a helyi gazdaságra, ennek következtében az elhelyezkedési lehetőségeket hogyan javítja ez. Bemutatjuk, hogy a helyi élelmiszerek fogyasztása, hogyan lendítheti fel a helyi gazdaságot, és hogyan teremthet anyagi forrásokat az élet egyéb területeinek a finanszírozásához. Ezen kívül röviden azokat az összefüggéseket is számba vesszük, amelyek, mintegy mellékhatásaként jelentkeznek. pl. az egészségesebb élelmiszerekhez való hozzáférésen keresztül az egészségesebb életvezetés, vagy a közösség megtartó erejének a fejlődése.
  • Helyi élelmiszer-termelési és fogyasztási tervek kialakítása. Az Észak- Alföldi Régióban 25 diákcsoporttal együttműködve 25 konkrét helyi élelmiszerellátási rendszert szeretnénk kidolgozni. Ennek kettős célja van. Egyrészt a diákok a saját munkájukon keresztül tanulnak meg tervezni egy olyan rendszert, ami akár a saját megélhetésükhöz is hozzájárulhat, másrészt létrejön 25 olyan terv, ami 25 településen a lakosságnak is be lesz mutatva. Bízunk abban, hogy ezzel a módszertannal a gyakorlatban is megvalósulnak ezek a rendszerek, és mintegy jó példaképpen mintát fognak szolgáltatni más csoportoknak, településeknek is.
  • A programot egy erős média munka, és egy erős internetes támogatás jellemzi majd. Ez egészíti ki a diákok munkáját.

A jövő:

1 év közös tanulás után, és 25 helyi terv elkészítése után rengeteg tapasztalattal, tudással és kapcsolattal fognak azok rendelkezni, akik bekapcsolódnak a munkánkba.

A cél a fenntartható fejlődés elveit megvalósító, a jó lét mellett jól-létet is lehetővé tevő kultúra létrehozása. Ebben mindenkinek helye és szerepe van. Ez a jövőképünk. Amihez szabadon lehet csatlakozni, és velünk együtt Újratervezni a gazdaságot, és a közösségeinket.