Az IRE bemutatása

Az Inspi-Ráció a fenntartható fejlődés társadalmi feltételeinek megteremtéséért dolgozik. Legfontosabb célunk a helyi, alulról szerveződő közösségek és ezek hálózatainak segítése, fejlesztése annak érdekében, hogy egy önszerveződő, tudatos, érdekeit érvényesíteni tudó, együttműködő, sokszínű civil társadalom alakuljon ki.
Mindezt a szervezetfejlesztés és közösségfejlesztés, módszereivel, együttműködés és képzések szervezésével valósítjuk meg.

 

Az alapszabály szerinti céljaink
Az emberek és közösségek fejlődésének és együttműködésének elősegítése és megerősítése a fenntartható fejlődés érdekében.
Állampolgárok tudatos, aktív, felelős részvételének erősítése közösségi folyamatokban
Helyi igényekre, szükségletekre, helyi tudásra épülő fejlesztési folyamatok segítése
Közösségi elvű vállalkozások fejlesztése
Gazdasági, társadalmi, környezeti szempontokat integráló kezdeményezések támogatása és megvalósítása
Szektorközi kapcsolatok fejlesztése
A fenntartható fejlődési programok módszertanának kifejlesztése
A fenntartható fejlődésért dolgozó tanácsadók szakmai fejlődéséhez fórum biztosítása

Az alapszabály szerinti tevékenységeink

 • közösségi elvű szervezetfejlesztés, hálózatfejlesztés, szektorközi kapcsolatok fejlesztése
 • csoportos döntéshozási folyamatok levezetése, facilitálás
 • érdekegyeztetés, mediálás, közvetítői tevékenység
 • iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, és felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás, kompetenciafejlesztés, ismeretterjesztés
 • közösség fejlesztés, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a település önfenntartó képességének erősítése (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 2. alapján helyi önkormányzati feladat)
 • pályázat írás és teljes körű menedzsment
 • közösségeket, civil szervezeteket segítő, támogató szoftverfejlesztés és weblap üzemeltetés és az ehhez szükséges számítógép, hardver üzemeltetés
 • civil szervezeteket, közösségeket segítő pénzügyi menedzsment, tanácsadás, segítség,
 • civil szervezetek társadalmi kapcsolatainak fejlesztése, PR, marketing tevékenység, tanácsadás
 • tudományos tevékenység, kutatás, műhelymunka, önképzés, szupervízió
 • helyi környezet- és természetvédelem, valamint az épített környezet védelme (a 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19. és az 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A § (2) alapján állami feladatok)
 • az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek elősegítése (2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e) alapján állami feladat)
 • a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § 1-2 alapján állami feladat)
 • a családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése (2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. § alapján állami feladat)
 • közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása ( 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) alapján a települési önkormányzat feladata)
 • a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 13. alapján önkormányzati feladat)
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
 • közösségi elvű vállalkozásfejlesztés, közösségi és társadalmi vállalkozások segítése
 • a fogyasztók érdekeinek/ jogainak érvényesítése, fogyasztók képviselete, a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése, a fogyasztók tájékozottságának javítása (1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 45. § (1) a)-k) alapján állami feladat)
 • közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások;